مقاله بررسی سنگ شناسی و ژئوشیمیایی سنگ های آتشفشانی و درونی پلیو کواترنری غرب نیر (استان اردبیل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی سنگ شناسی و ژئوشیمیایی سنگ های آتشفشانی و درونی پلیو کواترنری غرب نیر (استان اردبیل)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازالت پلیو
مقاله کواترنری
مقاله فرورانش
مقاله دگرنهادی
مقاله گارنت لرزولیت
مقاله استان اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیروج هادی
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عامل نصیر
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی امین اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ های آتشفشانی و توده نفوذی بررسی شده در غرب شهرستان نیر در استان اردبیل و در جنوب آتشفشان سبلان قرار دارد. سنگ های آتشفشانی در منطقه مورد بررسی ترکیب بازالتی تا تراکی آندزیتی داشته و بافت میکرولیتی پورفیری دارند. کانی های اصلی تشکیل دهنده سنگ های بازالتی تا تراکی آندزیتی عبارتند از پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و الیوین. در اطراف این واحدهای آتشفشانی، توده نفوذی میکروگابرویی تا میکرودیوریتی برونزد دارد. این سنگ ها بافت دانه ای داشته و در آن کانی های پلاژیوکلاز، پیروکسن، الیوین و بیوتیت حضور دارند. نمودارهای چند عنصری بهنجار شده با کندریت و گوشته اولیه نشان دهنده غنی شدگی عناصر LREE و LILE و تهی شدگی HREE و HFSE مانند Ti، Nb و Ta در سنگ های منطقه است. با توجه به نمودارهای عناصر کمیاب La/Sm نسبت به La و Zr/Nb نسبت به La/Yb ماگمای خاستگاه این سنگ ها می تواند از نرخ پایین ذوب بخشی یک گوشته گارنت لرزولیتی زیر قاره ای ایجاد شود. محیط زمین ساختی پس از برخوردی این منطقه و شواهد ژئوشیمیایی عناصر کمیاب، بیانگر این است که ماگمای سازنده سنگ های منطقه از یک گوشته دگرنهاد شده در اثر یک فرورانش قدیمی ایجاد شده است.