مقاله بررسی سلامت روانی و کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۵۲ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی سلامت روانی و کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیکن پلان دهانی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله کیفیت سلامتی
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلب نژاد مینا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: خفری ثریا
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند مریم
جناب آقای / سرکار خانم: یارمند فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: چنگیز سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: لیکن پلان یک بیماری نسبتا شایع و مزمن پوستی است که غالبا مخاط دهان را گرفتار می کند. بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی(OLP)  از علائمی رنج می برند که زندگی روزمره آن ها را در زمینه های مختلف تحت تاثیر قرار می دهند. گرچه اتیولوژی لیکن پلان دهانی، شناخته شده نیست، نقش اختلالات روانی به خصوص استرس، اضطراب و افسردگی در پاتوژنز بیماری مورد بحث است. هدف از این مطالعه تعیین سلامت روانی و کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مورد-شاهدی، تعداد ۳۵ بیمار مبتلا به OLP و ۵۰ فرد سالم که از نظر سن، جنس و سطح بهداشت دهان یکسان شده بودند، حضور داشتند. هر دو گروه، پرسشنامه هایGHQ-28  و OHIP-14 را تکمیل کردند. معاینات دهانی نیز برای هر دو گروه صورت پذیرفت. در نهایت داده ها با نرم افزار SPSS V.18 با استفاده از آمارهای توصیفی، آزمون مجذور کای، T-Test و Mann-U- Whitney Test آنالیز شدند.
یافته ها: کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در گروه بیماران مبتلا به OLP از جنبه های محدودیت عملکردی و ناتوانی فیزیکی از نظر آماری به طور معنی داری پایینتر از گروه سالم بود به ترتیب (P=0.02) و (P=0.03) به علاوه از نظر آماری بین دو گروه از نظر وجود اختلالات روانی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P=0.4).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که برخی از جنبه های کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بیماران مبتلا به OLP کاهش می یابد و ارتباط موثری بین اختلالات روانی در بیماران مبتلا به OLP دیده نمی شود.