مقاله بررسی سلامت دهان ادراک شده در بالغین شهر تهران؛ مطالعه تلفنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۳۲۴ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی سلامت دهان ادراک شده در بالغین شهر تهران؛ مطالعه تلفنی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت دهان
مقاله دندان های کشیده شده
مقاله بالغین
مقاله مطالعه تلفنی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنویسان محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ابن احمدی آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در مقایسه با معیارهای کلینیکی، معیارهای سلامت دهان ادراک شده در مطالعات سلامت دهان در کشور ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه، اندازه گیری سلامت دهان ادراک شده در بالغین شهر تهران بود.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی که به صورت مصاحبه تلفنی بر روی ۱۱۰۰ نفر از بالغین شهر تهران انجام گرفت، سلامت دهان ادراک شده توسط دو متغیر اندازه گیری شد: ۱- دندان های کشیده شده جایگزین نشده و ۲- فرم تغییریافته پرسشنامه استاندارد Rand برای سلامت دندان ها شامل سه سوال در مورد درد، مشکل در جویدن و مشکل در برقراری ارتباط با دیگران.
یافته ها: به طور میانگین، ۱٫۲۸ دندان کشیده شده برای بالغین شهر تهران بدست آمد که البته ۵۳٫۸ درصد از افراد گزارش کردند که هیچ دندان غایبی ندارند. دندان های از دست رفته به صورت معنی داری در افراد جوان تر (P<0.001) و افراد با تحصیلات بالاتر (P<0.001) کمتر بود. متغیر Rand با افزایش سن بهبود یافت (P<0.001) اما با تحصیلات رابطه ای نداشت. سه متغیر درد، مشکل در جویدن و مشکل در برقراری ارتباط با دیگران با یکدیگر همبستگی بالایی داشتند (Chronbach’s Alpha= 0.73) اما هیچ کدام با متغیر دندان های کشیده شده همبستگی معنی داری نداشتند.
نتیجه گیری: با اینکه تقریبا نیمی از بالغین تهرانی به خاطر از دست دادن دندان ها به صورت نسبی دچار ناتوانی هستند اما تعداد بسیار کمی از آنها از درد، مشکل در جویدن و مشکل در برقراری ارتباط با دیگران اظهار ناراحتی می کنند.