مقاله بررسی سطوح مشارکت هواداران در تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس مدل پیوستار روان شناختی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی سطوح مشارکت هواداران در تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس مدل پیوستار روان شناختی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله جذب
مقاله دلبستگی
مقاله لیگ برتر فوتبال
مقاله وفاداری
مقاله هواداران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خبیری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حلبیان سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی سطوح مشارکت هواداران در تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس مدل پیوستار روان شناختی بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور ۳۹۴ نفر از هواداران چهار تیم پرطرفدار لیگ برتر فوتبال (استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی و سپاهان) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه فانک (۲۰۰۸) بود. پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰٫۹۲ به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد از مدل چندبعدی مشارکت، می توان برای طبقه بندی هواداران در مراحل نظری مختلف استفاده کرد. در واقع مفهوم مشارکت، خط مشی مناسبی برای بررسی ارتباطات روان شناختی هواداران با تیم ها در اختیار می گذارد. بر اساس مدل پیوستار روان شناختی، نتایج نشان داد که در تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال، سطوح مشارکت هواداران بیشتر در سطح دلبستگی و کمترین سطوح مشارکت مربوط به سطح وفاداری است. مدیران می توانند با مهیا کردن شرایطی برای گرفتن عکس یادگاری هواداران با بازیکنان و تیم، تشکیل جلسات کانون هواداران و اهدای کارت هواداری به آنها برای ارتقای هواداران به سطح وفاداری و حفظ آنها در این سطح اقدام کنند.