مقاله بررسی سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم بر برخی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم بر برخی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شفیره کرم ابریشم
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوری متین
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقیق حاضر اثر جایگزینی سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم به جای پودر ماهی بر برخی از فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، به مدت ۶۰ روز بررسی شد. به این منظور ۳۶۰ قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی ۳٫۴۲±۵۵ گرم در ۴ تیمار و سه تکرار انتخاب شدند. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف جایگزینی ۰، ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد پودر شفیره کرم ابریشم به جای پودر ماهی بود و تیمار ۱، به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. در پایان دوره آزمایش حداکثر تعداد گلبول های سفید (۲٫۷×۱۰۴mm-3) و حداکثر تعداد گلبول های قرمز (۱٫۲۵×۱۰۶mm-3) در تیمار دوم، حداکثر حجم متوسط گلبول های قرمز (۳۸۲٫۰۰) در تیمار چهارم، حداکثر مقدار متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (۷۴٫۳۳)، حداکثر غلظت وزنی متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (۲۰٫۰۰) و حداکثر غلظت هموگلوبین (mg/dl) ((8.13 در تیمار سوم، حداکثر درصد هماتوکریت (به ترتیب ۴۱٫۰۰) در تیمار اول، حداکثر میزان کلسترول (mg/dl) ((391.33 و تری گلیسسیرید ۳۵۷٫۳۳) (mg/dl)) در تیمار چهارم و حداکثر میزان گلوکز (۷۹٫۰۰) (mg/dl) در تیمار شاهد گزارش شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که جایگزینی سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم به جای پودر ماهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان، تاثیر نامطلوبی را بر پارامترهای خونی و بیوشیمیایی مورد بررسی در این تحقیق نشان نداد.