مقاله بررسی سطح سرمی ویتامین B12 در بیماران مبتلا به لیکن پلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۶۱۶ تا ۶۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی سطح سرمی ویتامین B12 در بیماران مبتلا به لیکن پلان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویتامین B12
مقاله لیکن پلان دهانی
مقاله مخاط دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: علوی زاده پرنیان
جناب آقای / سرکار خانم: صدری دنیا
جناب آقای / سرکار خانم: لسان سیمین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لیکن پلان دهانی یک اختلال ایمنی پوستی مخاطی مزمن با اتیولوژی ناشناخته است که دارای انواع متعددی می باشد. نوع اروزیو و بولوز آن دردناک بوده و احتیاج به درمان دارند. علل متعددی از جمله اختلال ایمنی سلولی، استرس و کمبود برخی ویتامین ها برای این بیماری مطرح است. هدف از این پژوهش، مقایسه سطح ویتامین B12 سرمی در بیماران مبتلا به لیکن پلان و افراد سالم بود.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مورد – شاهدی بود. ۲۰ فرد سالم به عنوان گروه شاهد و ۳۲ فرد مبتلا به لیکن پلان دهانی به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. سطح سرمی ویتامین B12 در دو گروه ثبت شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS و آزمون های t و Chi–square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (a=0.05).
یافته ها: میانگین سرمی ویتامین B12 در گروه مورد ۳۲۸٫۸۷±۱۰۳ pg/ml و در گروه شاهد ۳۶۵٫۳۵±۸۳ pg/ml بود. از لحاظ آماری، اختلاف معنی داری در دو گروه وجود نداشت (p value= 0.12).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، ارتباطی بین کمبود ویتامین B12 و بروز بیماری لیکن پلان مشاهده نشد.