مقاله بررسی سطح آگاهی و دیدگاه و عملکرد دندانپزشکان و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی درخصوص معاینات اکتشافی سرطان دهان در ایران، اصفهان سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی سطح آگاهی و دیدگاه و عملکرد دندانپزشکان و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی درخصوص معاینات اکتشافی سرطان دهان در ایران، اصفهان سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان دهان
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: طحانی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: امامی دوست سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: فروهنده مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دندانپزشکان دارای نقش حیاتی در انجام معاینات برای تشخیص زود هنگام ضایعات سرطانی دارند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی سطح آگاهی و نگرش دندانپزشکان و دانشجویان سال آخر درخصوص سرطان دهان در اصفهان بود.
روش برررسی: پرسشنامه ای که از پایایی و روایی آن از طریق تست های آماری و نظر کارشناسان اطمینان حاصل شد در بین دندانپزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر توزیع گردید. این پرسشنامه شامل سوالات آگاهی و نگرش سنج درخصوص تشخیص، ریسک فاکتور و پیش آگهی ضایعات مشکوک به بدخیمی در ناحیه دهان و حلق بود. فراوانی پاسخ های افراد شرکت کننده درخصوص سوالات نگرش و عملکرد (تنها برای دندانپزشکان) و جمع نمرات آگاهی استخراج و با کمک تست های آماری مقایسه هایی بین گروه های مختلف ازنظر جنس، سن، سابقه کار و نوع کار انجام شد. تست های آماری ANOVA ، مجذور کای، رگرسیون خطی و لوجستیک رگرسیون به کار رفت.
یافته ها: درمجموع ۱۳۹ پرسشنامه از دندانپزشکان و ۵۷ پرسشنامه از دانشجویان جمع آوری شد. نمره میانگین آگاهی دندانپزشکان ۵٫۴۱ از ۱۳(CI95%=5.03-7.79) بود و تفاوت معنی داری در بین دندانپزشکان با توجه به سابقه کار آن ها مشاهده شد (p=0.001). تنها یک پنجم از آن ها معاینه سرطان دهان را برای بیماران بالای ۴۰ سال خود انجام می دادند و تنها ۳۴% نمره قابل قبول آگاهی را کسب کردند. آگاهی دانشجویان به مراتب بهتر بود و حدود ۵۸% آن ها نمره قابل قبول آگاهی را کسب کردند (p=0.01).
نتیجه گیری: دندانپزشکان با وجود تعهدات حرفه ای خود از دانش کافی برای انجام معاینات سرطان برخوردار نیستند. این مطالعه نیاز به برنامه های آموزشی در رابطه با عوامل خطر و تشخیص زود هنگام سرطان دهان را در قالب برنامه های بازآموزی و تاکید بیشتر در کوریکولوم دانشجویان را نشان می دهد.