مقاله بررسی سطح آگاهی زنان شهر جدید پرند و رباط کریم نسبت به انجام تست پاپ اسمیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۹۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی سطح آگاهی زنان شهر جدید پرند و رباط کریم نسبت به انجام تست پاپ اسمیر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان دهنه رحم
مقاله پاپ اسمیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنصری خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: زندی غزاله
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی منا
جناب آقای / سرکار خانم: سیری فرون آباد معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان دهانه رحم از شایع ترین سرطان های مربوط به زنان و از عوامل اصلی مرگ و میر، به ویژه در کشور های در حال توسعه محسوب می شود. تشخیص زود هنگام این سرطان به وسیله تست پاپ اسمیر با پیشگیری از تغییرات غیر طبیعی سلول های دهانه رحم و کاهش معنادار مرگ و میر ناشی از آن در جمعیت های مختلف می باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، سطح آگاهی ۱۰۰ نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرهای جدید پرند و رباط کریم در مورد پاپ اسمیر با استفاده از پرسشنامه های طراحی شده بررسی و با روش های آماری مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن افراد ۳۱٫۵۶ سال بود. ارتباط آماری معنی داری بین افزایش سن و میزان آگاهی افراد از این تست و همچنین، سطح تحصیلات و میزان آگاهی از تست مذکور وجود داشت.
نتیجه گیری: با تجزیه و تحلیل داده های آماری مشخص شد آگاهی از سرطان گردن رحم و تست پاپ اسمیر به ترتیب
۵۰٫۹% و ۳۸٫۶% و در نتیجه، سطح اطلاعات و آگاهی زنان مناطق پرند و رباط کریم نسبت به تست پاپ اسمیر نسبتا پایین است.