مقاله بررسی سروپروالانس هپاتیت B در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۹۶ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی سروپروالانس هپاتیت B در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زنجان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس هپاتیت ب
مقاله آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب
مقاله آنتی بادی علیه ویروس هپاتیت ب
مقاله بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبین احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سروری زنجانی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: صوابی سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خدامی خسرو شاهی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی کریم بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ویروس هپاتیت ب یکی از هپادناویروس ها است و از علل مهم هپاتیت حاد و مزمن، سیروز و کارسینوم هپاتوسلولار است. در حال حاضر انتقال حول زایمانی مهم ترین راه انتقال هپاتیت B در ایران است و احتمال تبدیل شدن به ناقل بدون علامت در نوزادان این ناقلین بسیار بالاست. لذا مطالعه ای طراحی شد تا اطلاع از آخرین وضعیت شیوع این ارگانیسم در زنان باردار شهرستان زنجان به دست آید.
روش بررسی: با طراحی مطالعه توصیفی مقطعی، ۱۳۱۷ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان زنجان وارد مطالعه شدند. سرم جدا شده از دو سی سی خون لخته گرفته شده از هر نمونه، در دمای -۲۰ درجه سانتی گراد ذخیره شد. سطح سرمی HBs-Ab به روش ELISA توسط کیت Delaware و میزان HBs-Ag به روش Immuno Affinity Chromatography اندازه گیری شد. اطلاعات دموگرافیک و متغیرها مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته ها: در این مطالعه، شیوع HBs-Ag و HBs-Ab، به ترتیب ۰٫۴ و ۳۸٫۴ درصد به دست آمد. میان میزان HBs-Ag مثبت و سابقه زردی و گروه های سنی مختلف و محل زندگی ارتباطی مشاهده نشد؛ اما بین سطح تحصیلات و موارد مثبت HBs-Ag و همچنین بین سابقه واکسیناسیون علیه هپاتیت B و میزان موارد مثبت HBs-Ab رابطه آماری معنادار یافت شد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، به نظر می رسد با بالا بردن سطح تحصیلات و آگاهی زنان باردار بتوان میزان بروز این بیماری و متعاقبا عواقب ناشی از فرم مزمن آن را کاهش داد.