مقاله بررسی سرفصل های دروس نظری و بالینی دندانپزشکی ترمیمی در دوره عمومی: دیدگاه فارغ التحصیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی سرفصل های دروس نظری و بالینی دندانپزشکی ترمیمی در دوره عمومی: دیدگاه فارغ التحصیلان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه آموزشی
مقاله دندانپزشکی ترمیمی
مقاله فارغ التحصیلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک نژادیزدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دانایی فر نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: جهان تیغ ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دندانپزشکی ترمیمی از پرکاربردترین شاخه ها در حیطه کاری یک دندانپزشک است. استفاده از نقد فارغ التحصیلان از بهترین روش های ارزشیابی و بازخورد در بررسی برنامه درسی است. هدف از این مطالعه بررسی سرفصل های دروس نظری و بالینی دندانپزشکی ترمیمی در دوره عمومی از دیدگاه فارغ التحصیلان عمومی دانشکده دندانپزشکی مشهد طی ۵ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸) بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه ۲۰۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، در مورد اهمیت و ضرورت سرفصل های تدریس شده دروس ترمیمی نظری و میزان ترمیم های لاگ بوک دروس ترمیمی عملی با استفاده از پرسشنامه ای روا و پایا، مورد پرسش قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی گزارش گردید.
یافته ها: %۷۵ از افراد، پرسشنامه کامل شده را برگرداندند. در مورد دروس نظری، پاسخ دهنده ها اهمیت و ضرورت مباحث تدریس نظری را زیاد دانستند (بیش از ۵۰ درصد). در مورد لاگ بوک دروس عملی نیز گرچه بیشتر افراد، آن را کافی می دانستند، ولی گنجاندن ترمیم های کامپوزیتی وسیع، بیشتر مورد توصیه قرار گرفت.
نتیجه گیری: با توجه به نظرات فارغ التحصیلان، دروس نظری و لاگ بوک دوره بالینی ترمیمی نیاز به بازبینی دارد و این بازبینی بهتر است بر توانمندسازی در حیطه های مربوط به ترمیم های زیبایی و ترمیم های وسیع تاکید بیشتری داشته باشد.