مقاله بررسی سبک اشعار سرشار قراجه داغی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی سبک اشعار سرشار قراجه داغی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرشار قراجه داغی
مقاله قاجاریه
مقاله شعر
مقاله سبک
مقاله جناس
مقاله شکایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دوره بازگشت ادبی در زمان قاجار گویندگانی را معرفی کرد که سبکهای شعری خراسانی یا عراقی را الگوی خود قرار داده بودند. برخی از این شاعران علیرغم گمنامی، سبکی ممتاز داشته اند؛ چنانکه در این میان شیوه حافظ برای شاعر آذربایجانی نجفقلی خان سرشار (متوفای ۱۲۳۴) مطلوب افتاده بود. از دیوان او دو نسخه خطی باقی مانده که شامل یک مقدمه منثور مفصل و مصنوع به قلم شاعر و ۴۷۴۸ بیت شعر است. مضمون و محتوای غالب اشعار سرشار را شکایت از هجران، درد و رنج روزگار و مدح و رثای ائمه تشکیل میدهد. شگردهای ادبی شعر او برجسته و هنرمندانه و زبان او صمیمی و دلنشین است. در این مقاله سعی شده پس از معرفی مختصر سرشار، سبک شعری او در سطوح زبانی، ادبی و فکری بررسی شود.