مقاله بررسی سامانه های همرفتی میان مقیاس (MCSs) با استفاده از تصاویر دمای درخشندگی در جنوب غرب ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۴۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی سامانه های همرفتی میان مقیاس (MCSs) با استفاده از تصاویر دمای درخشندگی در جنوب غرب ایران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سامانه های همرفتی
مقاله دمای درخشندگی
مقاله پراکندگی مکانی
مقاله توزیع زمانی
مقاله جنوب غرب ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاییان پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سامانه های همرفتی همه ساله در مناطق مختلف ایران خسارت های زیاد و در مواردی غیر قابل جبران به وجود می آورند. با توجه به این که بارش حاصل از این سامانه ها در جنوب غرب ایران بخش عمده ای از بارش کل را تشکیل می دهند و نقش مهمی در تامین منابع آب دارند، ضرورت بررسی ویژگی های اقلیم شناسی آن ها اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه به منظور شناسایی الگو های مکانی و زمانی رخداد سامانه های همرفتی میان مقیاس (MCSs) در جنوب غرب ایران از محصول موزاییک شده دمای درخشندگی مرکز پیش بینی اقلیمی NWS/NCEP و داده های ایستگاه های همدید استفاده شد. سامانه های همرفتی میان مقیاس طی ساعات بارشی و رخداد پدیده های مرتبط با همرفت، بر اساس آستانه دمایی ۲۲۸ درجه کلوین، آستانه بیشینه مساحت ده هزار کیلومترمربع و آستانه طول عمر ۳ ساعت، شناسایی شدند. در مجموع ۱۸۹ سامانه همرفتی میان مقیاس طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ شناسایی شد. یافته های این تحقیق نشان داد، بیشترین تعداد MCSs در ماه دسامبر (۵۴ مورد) رخ داده است، شکل گیری MCSs از شرایط توپوگرافی تاثیر پذیرفته، ولی دامنه رو به باد نقش خیلی مهمی در شکل گیری آن ها نداشته است. فراوانی رخداد این سامانه ها در ماه آوریل و می کاملا از توپوگرافی منطقه تبعیت کرده، اما با افزایش سرما میزان تبعیت از توپوگرافی کم تر شده تا آن جا که در ماه ژانویه هماهنگی بین فراوانی رخداد MCSs با توپوگرافی منطقه مشاهده نشده است.