مقاله بررسی سازگاری و مقایسه ۱۵ رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۶۶ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی سازگاری و مقایسه ۱۵ رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیتون (.Olea europaea L)
مقاله سازگاری
مقاله سرپل ذهاب
مقاله روغن
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی امیری ابوالمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: صفری هوشمند
جناب آقای / سرکار خانم: گردکانه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی مرزبان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی قابلیت سازگاری ۱۵ رقم تجارتی زیتون در قالب طرح بلوک کامل تصادفی (RCBD) با سه تکرار به مدت سه سال (۱۳۸۶تا ۱۳۸۸) در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو واقع در منطقه گرم و خشک سرپل ذهاب اجرا شد. در این آزمایش صفات رویشی و زایشی میوه بر اساس دیسکریپتور (I.O.O.C) اندازه گیری شدند. آغاز ظهور خوشه های گل در ارقام نسبت به سال و رقم به طور معنی داری متفاوت بود. دوره گل دهی حدودا از دهه اول فروردین تا نیمه اول اردیبهشت ماه در هر سال مشاهده شد. کرونیکی رقمی دیررس دارای میوه های خیلی ریز به وزن (۰٫۵۹ گرم) بود. دارای بیشترین درصد تشکیل میوه (۱۰٫۷%)، ماده خشک (۴۲٫۲%) و روغن براساس وزن تر میوه (۱۲٫۲%) بود. همچنین رقم آمفی سیس نیز دارای (۱۲٫۱%) روغن در وزن تر میوه بود. ماری رقمی زودرس بوده، کمترین درصد ماده خشک (۲۷٫۵%) و روغن براساس وزن تر میوه (۵٫۲%) را دارا بود. کنسروالیا بیشترین وزن میوه (۴٫۲ گرم)، گوشت و عملکرد میوه در هکتار (۶۷۰۰ کیلوگرم) را داشت. از طرف دیگر، کمترین درصد تشکیل میوه و عملکرد در هکتار در ژنوتیپ گرگان ۱ با (۷۲۰ کیلوگرم) و در رقم روغنی رودبار با (۶۳۷ کیلوگرم) مشاهده شد. نتایج نشان داد که دما نقش مهمی در به تاخیر انداختن وضعیت فنولوژیکی و تکامل جوانه ها در گلدهی دارد. همچنین درصدروغن در میوه های زیتون کاملا وابسته به شرایط محیطی و ژنتیکی است. به طوری که ارقام کنسروی به ترتیب کنسروالیا، مانزانیلا و سویلانا و همچنین رقم دو منظوره زردزیتون و رقم روغنی آمفی سیس نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه در شرایط آب و هوایی سرپل ذهاب بهتر بودند.