مقاله بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۴۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین شهر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شلیل
مقاله سازگاری
مقاله خواص کمی و کیفی
مقاله عملکرد
مقاله مشکین شهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کربلایی خیاوی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی جلودار یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: بوذری ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور انتخاب بهترین ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین شهر، ۱۱ رقم شلیل (ایندیپندنس، استارگلد، استارک سانگلو، سانکینگ، گیوتا، شبرنگ کرج، قرمز پاییزه مشهد و ۴ رقم جدید وینبرگر، وگا، اوریون و جی اوایا) از نقاط مختلف کشور جمع آوری و روی پایه بذری میسوری پیوند شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی  (RCBD)با ۳ تکرار در زمین اصلی کشت و ارزیابی گردیدند. ارقام مورد مطالعه از لحاظ صفات رویشی (قطر تنه، رشد رویشی سالانه، ارتفاع درختان، سطح گسترش تاج)، زایشی (زمان شروع، طول دوره و خاتمه گلدهی، تراکم تشکیل میوه، وضعیت باردهی و زمان رسیدن میوه) و خصوصیات کمی و کیفی میوه ارزیابی شدند. بررسی ها نشان داد که از لحاظ رشد رویشی سالانه، رقم وگا، قرمز پاییزه مشهد، گیوتا و سانکینگ نسبت به سایر ارقام برتری دارند و از لحاظ عملکرد رقم استارردگلد به ترتیب با ۱۱٫۴۳ و ۹۵۲۴ کیلوگرم در واحد درخت و واحد سطح نسبت به سایر ارقام از خود برتری نشان داد. ارقام ایندیپندنس، استارک سانگلو، قرمز پاییزه مشهد، وینبرگر وگیوتا به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. رقم اوریون هم به ترتیب با ۵٫۹۳ و ۴۹۴۲ کیلوگرم در واحد درخت و واحد سطح با رقم وگا کمترین عملکرد را داشتند. نتایج کلی این تحقیق نشان داد که به ترتیب ارقام استارردگلد، ایندیپندنس، استارک سانگلو و وینبرگر از لحاظ صفات رویشی، عملکرد و صفات کمی و کیفی میوه نسبت به سایر ارقام برتری داشته و جهت کشت، احداث باغات جدید، اصلاح و جایگزینی در باغات شلیل منطقه ارقام امیدبخش محسوب می شوند.