مقاله بررسی سازه های موثر بر سطوح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش حسابداری از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی سازه های موثر بر سطوح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطوح محافظه کاری
مقاله متغیرهای ترازنامه ای
مقاله متغیرهای سود یا زیانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستایش محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الدینی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله، بررسی تاثیر سازه های موثر بر سطوح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این سازه ها شامل رشد فروش، رشد دارایی ها، سود سهام پرداختی، اندازه شرکت، هزینه تامین مالی، اهرم مالی، بازده دارایی ها، بازده فروش، میزان سرمایه گذاری و نرخ موثر مالیاتی می باشند. فرضیه های پژوهش با استفاده از یک نمونه آماری متشکل از ۲۴۳ شرکت برای یک دوره ۹ ساله، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ و با استفاده از آزمون t استیودنت و الگوی رگرسیون ساده مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی بر روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی و برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی بر روش بازار جهت محاسبه محافظه کاری است. از طرفی، نتایج پژوهش نشان داد که اقلام ترازنامه در مقایسه با اقلام گزارش سود یا زیان دارای ارتباط قوی تری با محافظه کاری می باشند.