مقاله بررسی ساخت های سببی ساختواژی زبان فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ساخت های سببی ساختواژی زبان فارسی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سببی ساختواژی
مقاله ساخت رویدادی
مقاله هسته سبب
مقاله رویداد علت
مقاله رویداد نتیجه
مقاله عامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درزی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کرم پور فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجائی که مطالعات چند دهه اخیر در خصوص معنای محمول با نگاشت مستقیم ساخت رویدادی در نحو و معنا قادر به توجیه پدیده های زبان شناختی بسیاری گردیده است، در مقاله حاضر نیز به پیروی از دیدگاه های تجزیه محمولی به بررسی ساخت های سببی ساختواژی می پردازیم و با بهره گیری از آزمون قید تکرار «دوباره» نشان خواهیم داد که بر خلاف برخی مطالعات پیشین که شکل گیری این گونه محمول ها را به حوزه واژگان محدود ساخته اند و قائل به ساخت نحوی ساده ای برای محمول های سببی ساختواژی شده اند؛ این گونه ساخت ها همگی در حوزه زایای نحو شکل گرفته اند و حاوی ساخت رویدادی پیچیده ای می باشند. بر اساس واقعیت مرتبط با قید «دوباره» می توان نتیجه گرفت که سببی ساختواژی ساده قابل تجزیه به دو رویداد علت و نتیجه است. آزمون مبتنی بر این قید نشان می دهد که شکل گیری تمام سببی های ساختواژی با تکواژ آشکار «- ان» در نحو صورت می پذیرد. علاوه بر آن عدم رفتار یکپارچه این ساخت ها در خصوص قیدهای حالت به اندازه ساختی برمی گردد که هسته سبب به عنوان متمم خود برگزیده است که خود منجر به تمایز میان ساخت های سببی عاملی و غیرعاملی می گردد.