مقاله بررسی ساختار ژنتیک ماهی کفال طلایی (liza aurata) در حوضه جنوبی دریای خزر (استان مازندران) با روش مولکولی میکروستلایت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار ژنتیک ماهی کفال طلایی (liza aurata) در حوضه جنوبی دریای خزر (استان مازندران) با روش مولکولی میکروستلایت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفال طلایی (Liza aurata)
مقاله ژنتیک جمعیت
مقاله میکروستلایت
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهی کفال طلایی (Liza aurata) از گونه های تجاری ارزشمندی است که در نواحی جنوبی دریای خزر به علت طعم خوب گوشت، متقاضای بسیاری دارد. در تحقیق حاضر ۶ جایگاه میکروستلایت طراحی شده برای کفال خاکستری (Mugilc ephalus) و کفال سویی (Mugil soiuy) به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت کفال طلایی از دو منطقه رامسر و فریدونکنار مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع ۶۰ نمونه بالغ ماهی کفال جمع آوری شد. متوسط تعداد الل در هر لوکوس ۶٫۲۵ بدست آمد (با دامنه ۵-۱۳ الل در جایگاه های دو منطقه). هر دو منطقه نمونه برداری دارای الل های اختصاصی بودند، متوسط هتروزایگوسیتی مشاهده شده و قابل انتظار به ترتیب ۰٫۳۹۴ و ۰٫۷۴۳ بود. در بررسی تعادل هاردی واینبرگ (H-W) همه لوکوس ها به طور معنی داری خارج از تعادل هاردی وینبرگ بودند. بر اساس تست AMOVA، شاخص های تمایز Fst ، Rst و جریان ژنی تفاوت معنی داری را بین جمعیت ها نشان داد (P≤۰٫۰۰۱)، میزان Fst بر اساس فراوانی اللی ۰٫۰۷۸ بدست آمد و همچنین میزان جریان ژنی (Nm=2.9) محاسبه شد. این بررسی، مطالعات اولیه مبنی بر وجود جمعیت های متمایز ژنتیکی ماهی کفال طلایی در جنوب دریای خزر (استان مازندران) را نشان می دهد.