مقاله بررسی ساختار ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus 1758 در تالاب انزلی و مصب گرگانرود به روش مولکولی میکروستلایت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus 1758 در تالاب انزلی و مصب گرگانرود به روش مولکولی میکروستلایت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب انزلی
مقاله مصب گرگانرود
مقاله ماهی کپور
مقاله Cyprinus carpio
مقاله ژنتیک جمعیت
مقاله میکروستلایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرجنتی آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهی کپور معمولی، Cyprinus carpio متعلق به خانواده Cyprinidae، بزرگ ترین خانواده ماهیان استخوانی حقیقی آب شیرین و یکی از گونه های مهم اقتصادی در دریای خزر است. در دهه های اخیر جهت بازسازی ذخایر کپور معمولی از طریق تکثیر مصنوعی اقدام شده که می تواند منجر به تغییر در تنوع ژنتیکی شود. از این رو ساختار ژنتیک جمعیت آن در تالاب انزلی و مصب گرگانرود با استفاده از میکروستلایت ها مورد بررسی قرارگرفت. در مجموع 60 نمونه ماهی بالغ از دو منطقه جمع آوری شد و از هفت جفت پرایمر میکروستلایت، بر روی DNA ژنومی ماهی کپور استفاده گردید که پنج جفت از پرایمرها چند شکل (پلی مورف) نشان دادند. میانگین اللی آن ها در لوکوس ها ۵٫۹ (دامنهNa ، ۷ تا ۱۲ الل در جایگاه ها) بود. هر دو منطقه نمونه برداری الل های اختصاصی در تمامی لوکوس ها نشان دادند. میانگین هتروزیگوسیتی قابل انتظار و هتروزیگوسیتی مشاهده شده به ترتیب ۰٫۸۴۹ و ۰٫۸۱ محاسبه شد. در بررسی تعادل هاردی وینبرگ (H-W) به جز یک جایگاه در نمونه های انزلی (Syp4)، سایر جایگاه ها خارج از تعادل هاردی- وینبرگ بودند (۰٫۰۱>P). بر اساس تست AMOVA میزان Fst و Rst بین دو منطقه معنی دار بود (۰٫۰۱>P). این بررسی، وجود حداقل دو جمعیت متمایز ژنتیکی ماهی کپور در تالاب انزلی و مصب گرگانرود را نشان می دهد.