مقاله بررسی ساختار ژنتیکی ماهی ازون برون (Acipener stellatus pallas, 1771) در رودخانه های اورال، سفیدرود و گرگان رود به روش مولکولی میکروستلایت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار ژنتیکی ماهی ازون برون (Acipener stellatus pallas, 1771) در رودخانه های اورال، سفیدرود و گرگان رود به روش مولکولی میکروستلایت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی اوزون برون
مقاله ژنتیک جمعیت
مقاله دریای خزر
مقاله مارکر میکروستلایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: پورکاظمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی اوزون برون در شمال دریای خزر (رودخانه اورال) و جنوب دریای خزر (دهانه سفیدرود و گرگان رود) انجام شد. در کل ۱۳۸ نمونه ماهی بالغ از این سه منطقه، جمع آوری شد. در مجموع از ۱۵ جفت پرایمر میکروستلایت که برای تاس ماهی دریاچه (Acipenser fulvescens) و پارو پوزه ماهی (Scaphirhynchus platorynchus) طراحی شده بود، بر روی DNA ژنومی باله دمی ماهی ازون برون استفاده گردید. محاسبات ژنتیکی شامل فراوانی اللی، الل های اختصاصی، هتروزایگوسیتی مشاهده شده و قابل انتظار، تعادل هاردی- واینبرگ، میزان شباهت و فاصله ژنتیکی، شاخص RST، FST، جریان ژنی براساس آزمون AMOVA با استفاده از نرم افزار Biocapt و GenAlex انجام گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که ۱۰ جفت از پرایمرها چندشکلی (پلی مورف) داشتند و ۱۰ جایگاه ژنی تولید نمودند، ۱ جفت تک شکل (مونومورف) و ۴ جفت آن در طی واکنش PCR تکثیر نشدند. میانگین اللی محاسبه شده براساس الگوهای باندی چندشکلی، ۱۲٫۷ (دامنه آن از ۱۸-۸ در هر لوکوس در مناطق) و همه مناطق دارای الل اختصاصی بودند. میانگین هتروزایگوسیتی قابل انتظار و مشاهده شده به ترتیب ۰٫۸۵۵ و ۰٫۶۵۱ در مناطق نمونه برداری به دست آمد. در بررسی تعادل هاردی واینبرگ (H-W) همه مناطق در بیش تر لوکوس ها خارج از تعادل بودند (P≤۰٫۰۰۱)دامنه FST براساس آزمون AMOVA، ۰٫۰۴۸-۰٫۰۵۸ به دست آمد و بین مناطق نمونه برداری دارای اختلاف معنی دار بود (P<0.01)میانگین فاصله ژنتیکی براساس شاخص ۰٫۴۲۱ (±۰٫۰۸), (۱۹۷۲) Nei جمعیت ها محاسبه شد که نشان دهنده متمایز ژنتیکی بین جمعیت های مطالعه شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی به همراه وجود اختلاف معنی دار RST بین مناطق نمونه برداری نشان دهنده وجود جمعیت های ژنتیکی متفاوت در دریای خزر می باشد.