مقاله بررسی ساختار و محتوای ارزشی نسل ها (مطالعه موردی: شهروندان بالای ۱۸ سال شهر کرمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار و محتوای ارزشی نسل ها (مطالعه موردی: شهروندان بالای ۱۸ سال شهر کرمان)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش
مقاله نسل
مقاله شکاف نسلی
مقاله نظریه ارزشی شوارتز و کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوستانی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: چاری صادق مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر جدید جوامع مختلف از جمله ایران، با تحولات گسترده ای در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مواجه شده اند که این دگرگونی ها، تفاوت هایی از نظر جهت گیری ارزشی، دانشی و رفتاری در بین نسل ها ایجاد کرده است. بر این اساس این پژوهش با استفاده از نظریه ارزشی شوارتز (SVS)، نظریه های اینگلهارت و مانهایم به بررسی تفاوت ساختار و محتوای ارزشی نسل ها پرداخته است. داده ها با استفاده از روش پیمایش و پرسشنامه استاندارد، از نمونه ۴۰۵ نفری از شهروندان بالای ۱۸ سال کرمان جمع آوری شد. یافته ها نشان می دهند که نسل سوم (نسل جدید) در ارزش هایی غیر از ارزش های جهان گرایی و قدرت، حداقل با یکی از نسل ها تفاوت دارند. با مقایسه جهت گیری ارزشی نسل ها نیز مشاهده می شود: ارزش های فرد گرایی جزء اولویت های بالای نسل سوم و ارزش های جمع گرایی و سنتی در اولویت های بالای نسل های قدیمی تر قرار دارند.