مقاله بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه ژئوپلیتیک از صفحه ۳۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی حکومتی
مقاله ساختار قدرت
مقاله قدرت سیاسی
مقاله فرهنگ سیاسی
مقاله دین و مذهب
مقاله ایران باستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: زرقانی سیدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار قدرت سیاسی و توزیع فضایی آن یکی از مهمترین موضوعاتی می باشد که در جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد. کشور ایران با تمدن چند هزار ساله، دارای ساختار قدرتی متمرکز و بسیط می باشد و دلایل آن را باید در ایران باستان و ریشه تشکیل اولین حکومت ایرانی (ماد) و سیر گرایش به تمرکز قدرت جستجو کرد.
تحقیق حاضر با بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان یعنی در دوره های مادها، هخامنشان، اشکانیان و ساسانیان به کنکاش در دلایل موثر بر ساختار قدرت در ایران باستان می پردازد و بر این اساس به نظر می رسد که دلیل تشکیل اولین دولت متمرکز ایران یعنی مادها موقعیت جغرافیایی ایران و و جود دشمن خارجی قدرتمندی به نام آشور می باشد.
ساختار قدرت در ایران در ابتدا متمرکز نبوده بلکه بیشتر حالت الیگارشی داشته است که این ساختار رفته رفته به شکل بسیط در آمده و در دوره ساسانیان به شکل حکومت بسیط متمرکز تغییر حالت داد و یکی از مهمترین دلایل آن نفوذ مبلغان مذهبی در ساختار قدرت می باشد. لازم بهذکر است عواملی دیگر چون وسعت جغرافیایی، و ناهمواری ها در الگوی فضایی توزیع قدرت سیاسی در ایران موثر بوده اند.