مقاله بررسی ساختار جمعیت سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه های استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار جمعیت سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه های استان بوشهر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia)
مقاله رودخانه
مقاله دالکی
مقاله مند
مقاله حله
مقاله شاپور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پذیرا عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری بابلی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: نیری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی ساختار جمعیت سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه های استان بوشهر (دالکی، شاپور، مند و حله) ۱۳۳۵ قطعه ماهی از بهمن ماه ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ از رودخانه های استان بوشهر (دالکی، شاپور، حله و مند) صید گردید. حداکثر طول ماهی ۲۵۰ میلی متر، حداکثر وزن ماهی صید شده ۱۴۳٫۲ گرم و حداکثر سن آنها ۶ سال بود. بیشترین فراوانی سنی مربوط به ماهیان ۲ ساله در تمام رودخانه ها بود. رشد لحظه ای در ماهیان یک ساله بیشتر از سایر سنین بوده و در رودخانه مند مقدار رشد لحظه ای این ماهی بیشتر از سایر رودخانه ها بود. در تمام رودخانه ها نسبت جنسی ماهیان نر بیشتر از ماده ها بود و این نسبت در رودخانه حله بیش از سایر رودخانه ها بود.