مقاله بررسی ساختار تکوینی اندام های زایشی و فراساختاری دانه های گرده گیاه گل نرگس .Narcissus tazetta L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار تکوینی اندام های زایشی و فراساختاری دانه های گرده گیاه گل نرگس .Narcissus tazetta L
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندام های زایشی
مقاله فراساختار دانه گرده
مقاله ویژگی های تکوینی
مقاله Narcissus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: تجدد گلناز
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزاده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاه گل نرگس از قدیمی ترین گل های زینتی بومی ایران است. با وجود قدمت زیاد گل نرگس، در زمینه بررسی تکوینی و فراساختاری آن تاکنون تحقیق زیادی صورت نگرفته است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش های سلول شناختی از اندام های زایشی این گیاه (بساک و تخمدان) برش میکروتومی تهیه شد. بدین منظور تعدادی غنچه گل نرگس در ابعاد مختلف در فیکساتور FAA تثبیت شد. نتایج حاصل از مشاهدات میکروسکوپی اندام های زایشی نشان دهنده تخمدان سه برچه سه خانه و تمکن محوری بود. در بررسی های تکوینی بساک هم وجود لایه گذر و چهار کیسه گرده در مقطع بساک جوان و نبود لایه گذر و وجود خانه گرده در بساک بالغ و ترشحی و آمیبی بودن لایه تاپی بوده است. در بررسی های فراساختاری دانه های گرده به وسیله میکروسکوپ الکترونی SEM مشبک بودن سطح اگزین، بیضوی و تک شیاری بودن و ابعاد گرده ها تشخیص داده شد.