مقاله بررسی ساختار تشریحی و تکوینی خزه .Tortula ruralis L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۴۰ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار تشریحی و تکوینی خزه .Tortula ruralis L
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیره Pottiaceae
مقاله خزه (.Tortula ruralis L)
مقاله ساختار تشریحی
مقاله ساختار تکوینی
مقاله هاگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شریف نیا فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش خزه Tortula ruralis L. با نام جدید Syntrichia ruralis متعلق به تیره Pottiaceae در دو مرحله اسپوروفیتی و گامتوفیتی در دو فصل رویشی بهار و پاییز جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد نظر ابتدا از لحاظ شکل کلی گامتوفیت خزه (خزنده، قاﺋﻢ) ویژگی های برگ نما (شکل و رنگ پهنک) وضعیت تار (صاف یا پیچیده، رنگ) شکل هاگدان، کلاهک، آرایش دندانه های پریستومی و هاگ مورد بررسی و پس از تایید گونه با استفاده از استریو میکروسکوپ، میکروسکوپ نوری و الکترونی از بخش های مختلف آن برای مطالعات بعدی استفاده گردید. ریخت شناسی و ساختار تشریحی آن به کمک برش های دستی و میکروتومی با استفاده از روش های متداول سلول – بافت شناختی بررسی گردید. برش عرضی دستی از برگ نما و برش عرضی میکروتومی از برگ نما، ساقه نما، کپسول و برش طولی میکروتومی از ساقه نما صورت گرفت. در برش عرضی برگ نمای خزه ساده و مرکب از یک لایه سلول است که در وسط برگ به صورت رگبرگ تراکم بیشتری دارد. در برش طولی میکروتومی از ساقه نما سلول راسی قابل تشخیص می باشد که بیانگر قدرت تکثیر خزه در ایجاد گامتوفیت برگ نمادار می باشد. در برش عرضی ساقه نما در خزه ها دارای سلول های پوستی و سلول هایی با دیواره های ضخیم به نام نوارها یا باندهای استروئیدی که به منظور حمایت ساختاری تمایز یافته اند هستند. در برش عرضی هاگدان تک لایه است و داخل آن تعداد زیادی هاگ وجود دارد.