مقاله بررسی ساختار تشریحی و تکوینی بساک و عکس های الکترونی دانه های گرده .Chrysanthemum morifolium L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار تشریحی و تکوینی بساک و عکس های الکترونی دانه های گرده .Chrysanthemum morifolium L
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بساک
مقاله برش های میکروتومی
مقاله تکوین دانه گرده
مقاله گیاه داوودی
مقاله میکروسکوپ الکترونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی مهین
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی تکوین و مورفولوژی گرده گل داوودی، در موارد مختلفی، از جمله، مطالعات آلرژی زایی آن مفید است. بدین منظور، از برش های میکروتومی و میکروسکوپ الکترونی نگاره استفاده گردید. نتایج نشان داد که در زیر اپیدرم بساک، لایه های مکانیکی، میانی و تغذیه ای تشکیل می شوند. پس از میوز سلول های مادر گرده و تشکیل سلول های تترادی، دیواره کالوزی تحلیل می رود. پس از تجزیه سلول های لایه تغذیه ای، ترشحات آنها به درون کیسه بساک رها می گردند. سپس میکروسپورهای جوان با شکل نامنظم و اندازه کوچکتر از یکدیگر جدا می شوند. ابتدا اگزین اولیه تشکیل و برای اینکه به گرده بالغ و رسیده تبدیل شوند، سلول های لایه مغذی از محل اولیه خود جدا شده، لا به لای میکروسپورها قرار می گیرند. سپس اگزین ضخیم و انتین اطراف دانه گرده را می پوشاند. لایه مکانیکی در زیر اپیدرم جزء در محل شکافتگی باقی می ماند. دانه های گرده رسیده در درون بساک های هر گلچه قرار دارند. گرده ها به صورت موناد یا مجتمع می باشند. از نظر شکل و اندازه حالت دی مورفیسم دارند. تزئینات و برجستگی های سطح اگزین گرده خار مانند است و کل سطح گرده را پوشش می دهند و اندازه ای بین ۲۳ تا ۳۲ میکرومتر دارند. به علاوه، تزئیناتی به شکل ناهمواری و منافذ ریز، در سطح گرده قرار دارند که حمل کننده انواع آلودگی های معلق در هوا می باشند.