مقاله بررسی ساختار آلبومین سرم گاوی در حضور برخی از ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار آلبومین سرم گاوی در حضور برخی از ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلبومین
مقاله پلی آروماتیک چندحلقه ای
مقاله کریزن
مقاله پیرن
مقاله فنانترن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن جهرمی عنایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: کفیل زاده فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: جانفشان سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلبومین یک پروتئین محلول در آب است که وجود آن برای حیات بسیاری از ارگانیسم های زنده ضروری می باشد. این پروتئین نقش های مهمی نظیر حفظ فشار اسمزی لازم برای انتشار مایعات بدن بین رگ ها و بافت ها، حامل پلاسمایی که به طور غیر ویژه به برخی از هورمون های استروئیدی متصل می شود و همچنین یک پروتئین حامل برای اسیدهای چرب و هم می باشد. با توجه به اهمیت نقش آلبومین در بدن، حفظ ساختار طبیعی این پروتئین تحت شرایط مختلف حائز اهمیت است. یکی از مهمترین و گسترده ترین آلوده کننده های محیط زیست هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای هستند که از نظر آسیب هایی که به موجودات زنده و محیط زیست وارد می کنند مورد توجه هستند. با توجه به این موضوع در این پروژه تاثیر برخی از ترکیبات هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای مانند: کریزن، پیرن و فنانترن بر روی ساختار پروتئین آلبومین سرم گاو بررسی شده است. ابتدا طیف جذبی آلبومین سرم گاوی در حضور و عدم حضور این ترکیبات گرفته و بررسی شد. سپس برای بررسی دقیق تر منحنی اشباع آلبومین در حضور این سه ترکیب رسم و آنالیز شد. در تکمیل این نتایج بررسی اثر pH بر روی میزان جذب آلبومین در حضور ترکیبات کریزن، پیرن و فنانترن نیز انجام شد و تغییرات ساختار دوم آلبومین در حضور این ترکیبات با استفاده از تکنیک CD بررسی شد. در مجموع می توان به این نتیجه رسید که ترکیبات پلی آروماتیک حلقوی ذکر شده به ویژه ترکیب کریزن در تغییر ساختار آلبومین موثر هستند.