مقاله بررسی ساختاری شیشه- سرامیک کوردیریتی حاصل از روش سل- ژل در سیستم سه جزئی MgO-Al2O3-SiO2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختاری شیشه- سرامیک کوردیریتی حاصل از روش سل- ژل در سیستم سه جزئی MgO-Al2O3-SiO2
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیشه
مقاله سرامیک کوردیریتی
مقاله سل- ژل
مقاله طیف نمایی FT-IR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده هلنا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خامنه اصل شاهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کوردیریت یکی از فازهای مهم با کاربردهای فراوان در زمینه مهندسی است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر، کوردیریت با خلوص بالا با استفاده از مواد اولیه Si(OC2H5)4، AlCl2.6H2O و MgCl2.6H2O به روش سل- ژل سنتز شد و مراحل مختلف تبدیلات فازی در تشکیل کوردیریت در دماهای مختلف با استفاده از آنالیزهای DSC، FT-IR و XRD مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های FT-IR، حضور گروه های هیدروکسیل را در پودر سنتز شده نشان دادند. هم چنین باندهای مشخصه –a کوردیریت در دماهای عملیات حرارتی بالاتر مشاهده شدند که با نتایج XRD تائید شد. نتایج XRD نیز تبلور –a کوردیریت را به عنوان فاز اصلی به همراه کریستوبالیت و اسپینل نشان دادند.