مقاله بررسی ساختار، مورفولوژی و رفتار خوردگی پوشش های رسوب الکتریکی روی- منگنز در دانسیته جریان ها و pH مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ساختار، مورفولوژی و رفتار خوردگی پوشش های رسوب الکتریکی روی- منگنز در دانسیته جریان ها و pH مختلف
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب الکتریکی
مقاله روی-منگنز
مقاله دانسیته جریان،pH
مقاله رفتار خوردگی
مقاله مورفولوژی پوشش
مقاله ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی امین
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: گلعذار محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به بررسی ساختار، مورفولوژی و رفتارخوردگی پوشش های رسوب الکتریکی” روی-منگنز” بروی سطح فولاد ساده کربنی در دانسیته جریان و pH مختلف پرداخته شده است. پوشش نمونه ها به روش گالوانواستاتیک در دانسیته جریان های مختلف و با استفاده از حمام اسیدی-کلریدی ایجاد شد. ساختار، مورفولوژی و درصد کمی عناصر موجود در پوشش “روی-منگنز” توسط آنالیز اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز EDS مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین مطالعات خوردگی در محلول ۵% NACl سط آزمونهای پلاریزاسیون انجام گرفت. در این تحقیق با افزایش دانسیته جریان و مقدار pH به جز در دانسیته جریان ۲۰۰mA.cm-2 مقاومت به خوردگی پوشش افزایش پیدا کرد. بهترین ساختار، مورفولوژی و رفتار خوردگی در پوشش ” روی-منگنز” با دانسیته جریان 100mA.cm-2 ایجاد شد و بیشترین مقدار درصد وزنی منگنز موجود در پوشش در دانسیته جریان 200mA.cm-2 بدست آمد.