مقاله بررسی زیست محیطی تالاب بین المللی پریشان بر اساس مدل تحلیل مدیریتی SWOt که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی زیست محیطی تالاب بین المللی پریشان بر اساس مدل تحلیل مدیریتی SWOt
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب بین المللی پریشان
مقاله ارزیابی زیست محیطی
مقاله جوامع گیاهی
مقاله جوامع جانوری
مقاله مدل مدیریتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردو سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: عوفی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف ارزیابی اکولوژیک و زیست محیطی منطقه حساس و آسیب پذیر تالاب بین المللی پریشان با تاکید بر تنوع گونه ای و زیستگاهی تنظیم و ارائه گردیده است. تالاب پریشان در بین دریاچه های دائمی ایران بزرگترین دریاچه آب شیرین است. دریاچه پریشان در کنوانسیون رامسر به عنوان تالاب بین المللی ثبت گردیده است و در تقسیم بندی مناطق جزء منطقه حفاظت شده محسوب می گردد. بر خورداری از تنوع زیستی و زیستگاهی، پراکنش جوامع گیاهی و جانوری منحصر به فرد این منطقه باعث شده است تا این منطقه جز مناطق حساس اکولوژیکی محسوب گردد. با توجه به تغییرات اقلیمی جدید و خشکسالی حادث شده در منطقه در حال حاضر دریاچه در بدترین وضعیت زیستی خود قرار دارد و در اواخر انجام این تحقیق دریاچه محدود به برکه های حاشیه ای و آبگیرهای موقت بخش حاشیه ای دریاچه شده است. با توجه به حضور گونه های شاخص و منحصربفرد گیاهی و جانوری و زیستگاههای حساس و آسیب پذیر و زمینه های توسعه و گردشگری، نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده این موضوع می باشد، که مهمترین موضوع مورد بحث در تالاب بین المللی پریشان تغییرات اقلیمی و خشکسالی های چند سال اخیر می باشد که تنوع زیستی و زیستگاهی و پراکنش جوامع گیاهی و جانوری را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق تالاب بین المللی پریشان از نظر عوامل درونی روی هم رفته دارای قوت می باشد و نیز محیط زیست تالاب از نظر عوامل بیرونی دارای فرصت های زیادی برای بازسازی و احیا می باشد.