مقاله بررسی زیست شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی زیست شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله لکه موجی غلاف
مقاله بقا
مقاله زمستان گذرانی
مقاله سختینه
مقاله سوختگی
مقاله قارچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرمیجانی امیررضا
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست سیداکبر
جناب آقای / سرکار خانم: پاداشت فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ یکی از بیمارگرهای برنج در استان گیلان است. با توجه به شیوع بیماری در اکثر مزارع برنج استان و عدم وجود اطلاعات کافی از زیست شناسی آن، این پژوهش با هدف بررسی برخی از جنبه های زیست شناسی این قارچ صورت گرفت. در این بررسی ضمن اندازه گیری دمای بهینه رشد این قارچ، کاه برنج آلوده شده با میسلیوم و سختینه قارچ در شرایط مختلف مزرعه مانند سطح خاک، عمق پنج سانتی متری، شرایط غرقاب و سطح خاک حاشیه مزرعه رهاسازی شد و با فواصل زمانی مشخص مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین امکان بقای سختینه و توانایی جوانه زنی آن در دماهای مختلف (۵، ۰، ۵-، ۱۰-، ۱۵-، ۲۰-، ۷۲- و دمای محیط) به مدت یک ماه ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده دمای بهینه رشد برای جدایه های مورد مطالعه، ۳۲ درجه سلسیوس تعیین شد. بر همین اساس، قارچ شرایط نامساعد زمستان را به صورت میسیلوم روی بقایای گیاهی در سطح خاک مزرعه و حاشیه آن و سختینه در خاک تا فصل رشد بعدی، سپری می کند. هم چنین نتایج به دست آمده امکان بقا و زنده ماندن سختینه ها را در دماهای زیر صفر ثابت کرد، به طوری که ۳۰٫۴ درصد از سختینه هایی که در دمای ۷۲- درجه سانتی گراد قرار داشتند، پس از گذشت یک ماه، روی محیط PDA قادر به جوانه زنی بودند.