مقاله بررسی زیست شناسی تخم گذاری لاک پشت دریایی منقار عقابی ۱۷۶۶، Eretmochelys imbricata) Linnaeus) در جزیره هرمز خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی زیست شناسی تخم گذاری لاک پشت دریایی منقار عقابی ۱۷۶۶، Eretmochelys imbricata) Linnaeus) در جزیره هرمز خلیج فارس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاک پشت منقار عقابی
مقاله لانه گزینی
مقاله تخم گذاری
مقاله جزیره هرمز
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز موسی
جناب آقای / سرکار خانم: کامرانی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: مهوری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به بررسی لانه گزینی لاک پشت منقار عقابی (E. imbricata) در فصل لانه گزینی در جزیره هرمز در بهار سال ۱۳۸۶ پرداخته است. طی گشت های شبانه در طول سواحل سایت های انتخاب شده، عملیات بیومتری اندازه گیری لاک پشت هایی که اقدام به لانه گزینی می کردند به همراه تخم های آنها انجام شد. به این منظور نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به میزان مراجعه، نوع گونه مراجعه کننده، مشخصات بسترهایی که لانه در آنها انتخاب شده (از نظر پوشش گیاهی)، زمان های تخم گذاری و دما و رطوبت هوا در طول دوره و عواملی همچون طول منحنی کاراپاس، طول مستقیم کاراپاس، عرض منحنی کاراپاس و وزن لاک پشت؛ همچنین تعداد تخم ها، تعداد تخم های نرمال و غیرنرمال و اندازه آنها اقدام شد. بر این اساس متوسط وزن لاک پشت های تخم گذار برابر با ۵±۴۲ کیلوگرم، طول منحنی کاراپاس آنها معادل ۵±۷۲ سانتی متر، طول مستقیم کاراپاس برابر با ۵±۶۶ سانتی متر و عرض منحنی کاراپاس معادل ۵±۶۶ سانتی متر محاسبه گردید. تعداد کل تخم های گذاشته شده ۴۰±۹۳ عدد، تعداد تخم های نرمال ۴۰±۷۲، تخم های غیر نرمال ۱۵±۲۰ میانگین قطر تخم های نرمال ۴±۳۶٫۸ میلی متر، قطر بزرگترین تخم (نرمال) ۴۱٫۵ میلی متر و کوچکترین تخم (غیر نرمال) ۵ میلی متر است. بر اساس محاسبات آماری بین صفات طول منحنی کاراپاس و طول مستقیم آن، طول منحنی کاراپاس و وزن جانور، تعداد تخم های نرمال و تعداد کل تخم ها، همبستگی مستقیمی وجود دارد؛ همچنین بین تعداد تخم نرمال به تخم غیر نرمال، رابطه معکوس ضعیفی وجود دارد. بیشترین فراوانی طولی در لاک پشت های تخم گذار شامل، اندازه های ۶۲ تا ۷۰ سانتی متر و بیشترین فراوانی وزنی شامل، وزن های ۴۲ تا ۴۵ کیلوگرم است. شایان ذکر است که از ۲۹۲ مراجعه ثبت شده لاک پشت ها در سواحل مورد مطالعه، تنها ۳۴ مورد معادل ۱۱٫۶% به تخم گذاری منجر شد.