مقاله بررسی زیرساخت های حمل و نقل و نقش آن در امنیت ترافیکی- اجتماعی شهروندان مطالعه موردی: شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۹۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی زیرساخت های حمل و نقل و نقش آن در امنیت ترافیکی- اجتماعی شهروندان مطالعه موردی: شهر کرمان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترافیک شهری
مقاله نظم و امنیت اجتماعی
مقاله خدمات شهری
مقاله زیرساخت های فیزیکی
مقاله شهر کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد جمعیت، اشتغال و استقرار فعالیت های اقتصادی، خدمات، و تسهیلات در نواحی مختلف شهر و حومه باعث افزایش تقاضای جابجایی برای دسترسی به این نواحی و در نتیجه بروز مشکلاتی در شبکه حمل و نقل شهری می شود. باعنایت به توسعه زیرساخت های فیزیکی در دهه های اخیر، کاربرد زیرساخت های فیزیکی در مدیریت ترافیک کلان شهرها جایگاه خاصی یافته است. کلانشهر کرمان نیز در حال حاضر با مسائل ترافیک مواجه است، لذا هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی کیفیت ترافیک شهر کرمان با تاکید بر نقش زیرساخت های فیزیکی در کاهش ترافیک و تامین امنیت شهروندان می باشد. با توجه به چارچوب نظری تبیین کننده موضوع، فرضیه تحقیق این گونه صورت بندی شده است: به نظر می رسد زیر ساخت های فیزیکی موجود در سطح شهر کرمان پاسخگوی نیازهای ترافیکی نمی باشد. تحقیق حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و از روش های کمی و کیفی چون مصاحبه با کارشناسان و مسوولان، تحلیل آمار سازمانی، و نظرسنجی از عابرین و رانندگان خودرو استفاده شده است. روش نمونه گیری پژوهش، طبقه ای می باشد و بر طبق جدول مورگان حجم نمونه ۳۸۴ نفر تعیین شده است، که به طریق تصادفی ساده از میان رانندگان و عابرین انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد در زمینه زیر ساخت های ترافیکی شهر کرمان ضعف زیادی وجود دارد. تقاطع های غیر همسطح ساخته شده در سطح شهر با مشکلات متعدد مکان یابی، اجتماعی، فنی، چشم اندازی وغیره همراه بوده اند و نتوانسته اند امنیت پایدار شهروندان را تضمین کنند. نتیجه آزمون آماری T نشان می دهد، مقدار Sig برابر با ۰٫۰۷۸ شده و این مقدار بزرگتر از ۰٫۰۵ می باشد. با پذیرش فرضیه تحقیق با ضریب اطمینان ۹۵درصد نتیجه می گیریم، زیرساخت های فیزیکی موجود در سطح شهر کرمان پاسخگوی نیازهای ترافیکی نمی باشد.