مقاله بررسی زمین زیست محیطی توزیع آلودگی های نفتی در رسوبات ساحلی (مطالعه موردی استان بوشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۵۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی زمین زیست محیطی توزیع آلودگی های نفتی در رسوبات ساحلی (مطالعه موردی استان بوشهر)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوشهر
مقاله خلیج فارس
مقاله آلودگی نفتی
مقاله رسوبات ساحلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک مجید
جناب آقای / سرکار خانم: خامه چیان ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: چرخابی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه گزارش ها و نقشه های موجود نشان می دهد که استان بوشهر به علت همجواری با خلیج فارس در معرض آلودگی های نفتی قرار گرفته است. در این منطقه به منظور شناسایی مناطق آلوده از چهارده ترانسکت فرضی استفاده شد که این ترانسکت ها در محدوده جزر و مدی و در راستای عمود بر ساحل انتخاب شده و بر حسب ارتفاع سواحل و نوع جزر و مد منطقه ای، طول ترانسکت ها متفاوت می باشد.
آنالیز نمونه های جمع آوری شده با روش HPLC نشان می دهد که میزان آلودگی به هیدروکربن کل (TPH) در منطقه بسیار ناچیز است. به گونه ای که برای آلوده ترین نقاط میزان TPH کم تر از ۴۰۰ ppb است. ارزیابی روند توزیع مواد آلاینده در نوار ساحلی نشان می دهد که توزیع آلاینده ها در رسوبات ساحلی مناطق مختلف یکسان نمی باشد، به طوری که بیشترین آلودگی در پایین ترین حد جزر و کم ترین مقدار در بالاترین حد مد می باشد. همچنین آنالیز نمونه ها نشان می دهد که بالاترین نرخ آلودگی در نمونه هایی است که از اعماق بیشتری برداشت شده است. علاوه بر آن در اکثر نمونه های برداشت شده از سواحل بوشهر رابطه مستقیمی بین درصد رس و هیدروکربن های آروماتیک وجود دارد.