مقاله بررسی زمینه ها و ویژگی های دموگرافیک بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) عضو انجمن ام اس تهران در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اخلاق زیستی از صفحه ۷۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی زمینه ها و ویژگی های دموگرافیک بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) عضو انجمن ام اس تهران در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری
مقاله جامعه شناسی سلامت
مقاله جامعه شناسی پزشکی
مقاله مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)
مقاله متغیرهای زمینه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی سپیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ام اس بیماری جوانی و جوانان است، بسیاری از بیماران در بهترین سال های عمر خود با چنین بیماری دست به گریبان هستند. این بیماری صعب الاعلاج و مزمن است. هدف این مقاله بررسی متغیرهای جمعیت شناختی (زمینه ای) افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس است.
روش: روش مطالعه در این تحقیق پیمایش است. تکنیک جمع آوری اطلاعات مصاحبه و ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. در پرسشنامه این تحقیق از سوالات بسته استفاده شده است. در این مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی از ۱۷۷ نفر مبتلا عضو انجمن ام اس مصاحبه به عمل آمده است.
یافته ها: ۷۲٫۹ درصد بیماران زنان و ۲۷ درصد آنان را مردان تشکیل می دهند. ۴۴ درصد مجرد، ۳۰ درصد متاهل، ۱۵ درصد مطلقه و ۲ درصد بیوه بودند. طیف سنی پاسخگویان ۲۱ تا ۵۴ سال است و میانگین سنی آن ها ۳۳ سال بوده است. اکثریت بیماران (۵۸٫۶ درصد) دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم هستندو تنها ۳٫۲ درصد آن ها دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند. ۶۱٫۱ درصد از مبتلایان متعلق به پایگاه طبقاتی متوسط و پایین تر از متوسط قرار دارند. پایگاه اقتصادی اجتماعی نیز همبستگی متوسط رو به ضعیف معکوسی با وضعیت بیماری دارد. بین سن و وضعیت بیماری رابطه مستقیم و ضعیفی برقرار است. همچنین رابطه جنسیت و وضعیت تاهل با وضعیت بیماری رد شد.
نتیجه گیری: در این پژوهش به ویژگی های جمعیت شناختی افراد مبتلا به بیماری ام اس پرداخته شد. عوامل بروز و تشدید بیماری ام اس هنوز به طور قطعی مشخص نشده است، یافتن علل اجتماعی و جامعه شناختی آن نیز بالتبع مشکل می نماید.