مقاله بررسی زمان بقا و عود بیماران مبتلا به سرطان رکتوم در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۱۹۴ تا ۱۲۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی زمان بقا و عود بیماران مبتلا به سرطان رکتوم در اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان رکتوم
مقاله عود
مقاله بقا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صانعی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: محمودیه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کلاهدوزان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی کوشکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: فراست فربد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان رکتوم یکی از شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش است که همراه با سرطان های کولون حدود ۱۰ درصد از مرگ و میرهای ناشی از سرطان را به خود اختصاص می دهند. با توجه به شیوع به نسبت بالای سرطان رکتوم در استان اصفهان مطالعه ی حاضر به منظور تعیین و مقایسه ی میزان بقا وعود بیماران با آمارهای جهانی طرح ریزی شد.
روش ها: این مطالعه یک مطالعه ی تحلیل بقا بود که در سال ۱۳۹۲ در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان انجام شد. در این مطالعه ۱۰۱ بیمار مبتلا به سرطان رکتوم که از ابتدای سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱با تشخیص سرطان رکتوم بستری شده بودند انتخاب شدند و از طریق بررسی پرونده، اطلاعات مورد نیاز آن ها استخراج و در خصوص پیامد بیماری و موارد نقص پرونده، با خانواده بیمار تماس گرفته شد و اطلاعات بیماران تکمیل گردید. نتایج پاتولوژی بعد از عمل بیماران استخراج گردید. بیماران به صورت دوره ای پیگیری شدند تا در صورت فوت یا بستری مجدد، علت مشخص گردد. اطلاعات گردآوری شده در پرسشنامه ثبت و پس از ورود به رایانه به وسیله ی نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین زمان بقا در کل بیماران مورد مطالعه ۵٫۴۵±۰٫۴۵ سال بود. همچنین بر حسب آزمون بقای Kaplan-Meier، میانه زمان بقا نیز در این بیماران ۶±۰٫۹ سال بود. میانگین و میانه ی زمان بقا بر حسب مرحله بیماری اختلاف معنی دار داشت (P<0.001)، ولی سایر عوامل، تاثیر معنی داری در زمان بقای بیماران نداشتند. میانگین و میانه ی زمان عود در کل بیماران مورد مطالعه به ترتیب ۱۴٫۰۵±۲٫۳ و ۱۲±۰٫۸۳ ماه بود. انجام شیمی درمانی و رادیوتراپی قبل از عمل در زمان عود بیماری تاثیر معنی داری داشت و بقیه ی عوامل، تاثیری در زمان عود نداشتند.
نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان عود و پایین بودن بقا در بیماران مورد مطالعه ی ما نسبت به آمار جهانی یک بازنگری کلی در روند درمان سرطان رکتوم در استان اصفهان پیشنهاد می گردد.