مقاله بررسی زایمان های سزارین و علل آنها در بیمارستان های حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم شهریور ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی زایمان های سزارین و علل آنها در بیمارستان های حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوران بارداری
مقاله زایمان
مقاله سزارین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی اول شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: روانشاد یلدا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرفر آنوش
جناب آقای / سرکار خانم: دستفان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بین آمار سزارین در سطح بین المللی و ایران، تفاوت زیادی وجود دارد، به گونه ای که در سطح دنیا، ۱۰ تا ۲۰ درصد زایمان ها، ولی در ایران، ۶۰-۵۰ درصد زایمان ها به روش سزارین انجام می شود که بالاتر از استاندار جهانی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی زایمان های سزارین به تفکیک نوع بیمارستان و علت آن انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۰ بر روی اطلاعات جمع آوری شده در خصوص زایمان های صورت گرفته در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. اطلاعات بر اساس فرم های ثبت داده که توسط واحد مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تمام بیمارستان ها ابلاغ شده بود، جمع آوری شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و توسط شاخص های مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار) مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: مجموع زایمان های انجام شده در بیمارستان های حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۰ که دارای زایشگاه بودند، ۱۰۳۳۴۸ مورد بود که از این تعداد، ۴۵% در مراکز دانشگاهی و ۵۵% در مراکز غیر دانشگاهی انجام شده بود. از مجموع زایمان های انجام شده، در بیمارستان های دانشگاهی ۳۷%، خصوصی ۷۲%، خیریه ۶۴%، تامین اجتماعی ۴۴%، سایر ارگان ها ۵۵% و دانشگاه آزاد ۷۵%، به شیوه سزارین انجام شده بود.
نتیجه گیری: تعداد کل زایمان ها و همچنین سزارین در مراکز غیر دانشگاهی بیشتر از مراکز دانشگاهی است. مهمترین علت سزارین، سزارین تکراری پس از یک بار است و تعداد سزارین انتخابی در مراکز غیر دانشگاهی نیز به طور قابل توجهی بالاتر از بیمارستان های دانشگاهی است.