مقاله بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولیدشده با استفاده از امواج مافوق صوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مواد نوین از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولیدشده با استفاده از امواج مافوق صوت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج مافوق صوت
مقاله فوم نانوکامپوزیت
مقاله بررسی های ریزساختاری
مقاله پدیده ریزش مذاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: زبرجد سیدمجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: باباخانی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ابروی محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، با استفاده از امواج مافوق صوت نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم (SiO2) تولید شد و سپس با استفاده از روش فوم سازی مستقیم مذاب و با به کارگیری عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم (TiH2)، فوم نانوکامپوزیتی Al-SiO2 تولید گردید. در ادامه، بررسی های ریزساختاری جهت اطمینان از تولید فوم نانوکامپوزیتی و ارزیابی نقش نانوذرات بر مورفولوژی و ضخامت دیواره سلول ها به وسیله میکروسکوپ های نوری و الکترونی انجام پذیرفت. با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری، پدیده ریزش مذاب در حین فوم سازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش، ساختارهای چندوجهی سلول ها و توزیع مناسب نانوذرات در دیواره سلول ها را با استفاده از ارزیابی های میکروسکوپی نشان داد. هم چنین مشاهده شد که ضخامت دیواره سلول ها و مساحت ناحیه پلاتو با فاصله گرفتن از سطح نمونه ریخته گری شده، تغییر می کنند.