مقاله بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی (Astropecten hemprichi) و توتیای دریایی (Diadema setosum) در سواحل خلیج چابهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۸۲ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی (Astropecten hemprichi) و توتیای دریایی (Diadema setosum) در سواحل خلیج چابهار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Astropecten hemprichi ،Diadema setosum
مقاله نوسانات زمانی و مکانی
مقاله خلیج چابهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی متین
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهیه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دوست شناس بابک
جناب آقای / سرکار خانم: عوفی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی Astropecten hemprichi و توتیای دریایی Diadema setosum در سواحل خلیج چابهار طی یک دوره زمانی از آبان ماه ۱۳۸۷ لغایت شهریورماه ۱۳۸۸ انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و سواحل دریای عمان- استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است. نمونه برداری هر دو ماه یک بار به هنگام جزر کامل از ۵ ایستگاه انتخابی به صورت تصادفی و به وسیله پرتاب کوادرات m1*m1 صورت گرفت. در مجموع ۱۸۸۵ خارپوست متعلق به ۱۳ گونه جمع آوری و بررسی شدند که ۳۲ نمونه (۱٫۶ درصد) مربوط به گونه A.hemprichi و ۲۸ نمونه (۱٫۴ درصد) مربوط به گونه D.setosum بوده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که گونه A.hemprichi بیشترین فراوانی را در شهریورماه (۱٫۹۲±۰٫۷۶ ind.m-2) و گونه D.setosum بیشترین فراوانی را در آبان ماه ۸۸ (۳ ind.m-2)داشته است. نتایج حاصل از شاخص پراکندگی و پایداری می تواند بیانگر آن باشد که پراکنش این دو خارپوست بیشتر از نوع تصادفی است و می توان آن ها را جزو گونه های نادر بشمار آورد.