مقاله بررسی روند مقاومت ویروس های آنفلوانزای A/H3N2 به داروهای آدامانتین و مهار کننده نورامینیداز طی هشت سال در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی روند مقاومت ویروس های آنفلوانزای A/H3N2 به داروهای آدامانتین و مهار کننده نورامینیداز طی هشت سال در ایران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس آنفلوانزای A
مقاله ساب تایپ H3N2
مقاله مقاومت دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاوریان ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی جندقی نازنین زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری آزاد طلعت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ویروس های آنفلوانزا یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده بیماری های تنفسی و مسوول ایجاد اپیدمی و پاندمی با توانایی بیماری زایی و مرگ و میر بالا هستند. واکسیناسیون و داروهای ضد ویروسی تنها روش موجود جهت پیشگیری و کنترل عفونت های ناشی از ویروس های آنفلوانزا می باشند. به هنگام وقوع یک اپیدمی و یا پاندمی تا زمان تولید واکسن موثر، داروهای ضد ویروسی به عنوان اولین قدم جهت پیشگیری و درمان به کار می روند. آدامانتین ها و داروهای مهارکننده نورامینیداز داروهای ضد ویروس های آنفلوانزا می باشند. به علت افزایش مقاومت به این داروها این مطالعه با هدف بررسی وضعیت مقاومت دارویی ویروس های آنفلوانزای A/H3N2 از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ در ایران انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ۵۰ نمونه ویروس آنفلوانزای A/H3N2 جدا شده از کشت سلول مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور به دنبال استخراج RNA، RT-PCR بر روی ژن های M و NA انجام گرفت و محصولات PCR تعیین توالی شدند تا تغییرات مربوط به مقاومت دارویی مورد بررسی قرار گیرند.
یافته ها: از بین ۵۰ نمونه بررسی شده در طی هشت سال متوالی تمام ویروس های A/H3N2 به غیر از چهار نمونه مربوط به سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در ژن M2 حاوی موتاسیون S31N بوده ولی در ژن NA موتاسیون های K292R، E119V و N294S که نشانگر مقاومت دارویی هستند، مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ویروس های A/H3N2 در حال گردش به داروهای آدامانتین مقاوم و به داروهای مهارکننده نورامینیداز حساس هستند. ادامه این مطالعه و همچنین بررسی وضعیت مقاومت دارویی ویروس های آنفلوانزای A/H1N1 و B توصیه می شود.