مقاله بررسی روند مرگ و میر حاصل از سرطان روده بزرگ در ایران طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی روند مرگ و میر حاصل از سرطان روده بزرگ در ایران طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۵
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان روده بزرگ
مقاله مرگ و میر
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسینقلی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی باوندپور فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: ابدی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آمارها نشان می دهد شیوع سرطان روده بزرگ در ایران رو به افزایش است و این سرطان به عنوان یکی از مهم ترین سرطان ها در هر دو جنس مطرح می باشد. این مطالعه با هدف برآورد بار حاصل از مرگ و میر سرطان روده بزرگ در جمعیت ایران و بررسی روند آن طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه از اطلاعات منتشر شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به مرگ های حاصل از سرطان روده بزرگ [ICD-9; 153-154] در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ استفاده شد. اطلاعات در گروه های جنسی (زن و مرد) و گروه های سنی زیر ۵ سال، ۱۴-۵ سال، ۴۹-۱۵ سال و بالای ۵۰ سال گروه بندی شده و میزان های مرگ براساس جمعیت تحت پوشش ثبت مرگ (مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر) محاسبه گردید.
یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که میزان مرگ حاصل از سرطان روده بزرگ در ایران در طی سال های تحت مطالعه رو به افزایش بوده و میزان مرگ و میر این بیماری در گروه جنسی مردان بیشتر از گروه زنان است. میزان های مرگ و میر حاصل از سرطان روده بزرگ در سال های تحت مطالعه در گروه های سنی نشان داد که با افزایش سن، میزان مرگ حاصل از این سرطان نیز افزایش می یابد.
نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که میزان مرگ و میر سرطان روده بزرگ در سال های تحت مطالعه در ایران در حال افزایش است که این روند برخلاف روند کاهشی در کشورهای توسعه یافته است. باتوجه به افزایش خطی میزان مرگ و میر در سالیان اخیر و نیز پیش بینی افزایش بروز این بیماری در آینده، برآورد می شود که شاهد افزایش بار این سرطان طی سال های بعد باشیم. اجرای طرح غربالگری ملی می تواند به طور موثری منجر به شناسایی افراد در معرض خطر و نیز تشخیص زود هنگام افراد مبتلا و در نتیجه کاعش بار این بیماری گردد.