مقاله بررسی روند زمانی قطعی و تغییر در پایداری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، مبتنی بر تحلیل بیزین و با مدل تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی (GSTUR) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسی روند زمانی قطعی و تغییر در پایداری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، مبتنی بر تحلیل بیزین و با مدل تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی (GSTUR)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی (GSTUR)
مقاله تحلیل بیزین
مقاله MCMC
مقاله مانایی
مقاله الگوریتم های نمونه گیری Gibbs و M-H
مقاله فاکتور بیز
مقاله شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجاد رسول
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر علاقه فزاینده ای به مطالعه ویژگی های غیرخطی در سری های زمانی مالی و اقتصادی در سطح کلان، شکل گرفته است که دلیل آن را می توان در امکان بروز نتایج و تحلیل های گمراه کننده با در نظر نگرفتن رفتار غیرخطی در محاسبات، و همچنین بررسی روندهای زمانی، تاثیرگذاری شوک های ساختاری و تغییر ویژگی های رفتاری این سری ها در طول زمان، جستجو کرد. استفاده از آزمون های رایج اقتصادسنجی بر این موضوع دلالت دارد که این سری های زمانی اغلب حاوی ریشه واحد بوده و به سبب آن نامانایی I(1) دارند.
در این مقاله با استفاده از معیارهای NSE،RNE  و CD به بررسی الگوریتم MCMC پرداخته و با تحلیل حساسیت بر روی مقادیر پارامترهای پیشین، میزان حساسیت نتایج به تغییر مقادیر پارامترها بررسی شده است. همچنین با بررسی ویژگی های ساختاری توزیع ها و پارامترهای پسین، عدم وجود خودهمبستگی معنادار، متناسب با طول وقفه ها، و برازش داده های پسین حاصل با توزیع های مورد انتظار بررسی شده است. با اجرای ۴۸ حالت مختلف از مدل GSTUR، مشاهده شد که افزایش تاثیر کمی در بهبود مدل دارد. همچنین در کلیه حالت ها، مدل های بدون روند و ثابت رگرسیونی نسبت به مدل RW، ارجعیتی نداشته و با مقایسه از طریق فاکتور بیز، از مدل RW حمایت می شود. اما در کلیه سه نوع دیگر از مدل های کلاس GSTUR، مدل های GSTUR نسبت به مدل RW ارجعیت دارند. همچنین نتایج این بررسی حاکی از وجود شواهدی مبنی بر غیرخطی بودن سری زمانی شاخص کل بوده و این سری زمانی با احتمال %۹۹ دارای روند مانا است.