مقاله بررسی روند تغییرات فراسنج های کیفی آب رود مارون درحوضه آبخیز سد مارون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی روند تغییرات فراسنج های کیفی آب رود مارون درحوضه آبخیز سد مارون
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضه آبخیز سد مارون
مقاله سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقاله کیفیت آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زلکی بدیلی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: صیاد غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: حمادی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از انواع نرم افزارهای رایانه ای از جمله Rockware ، و کاربرد GIS، امکان بررسی تغییرات فراسنجهای مختلف کیفیت آب را در بعد مکانی و زمانی میسر می سازد و می توان درک بهتری را از مجموعه عوامل آلوده کننده رود به صورت تصویری داشت. بنابراین، مدیریت و واپایش کیفیت این منبع آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به هدف مطالعه برخی فراسنجهای تعیین کننده کیفیت آب رود مارون شامل کلرور، سولفات، کلسیم، منیزیم و سدیم، کربنات، pH، EC و TDS طی سالهای ۸۳-۱۳۷۹ مورد استفاده واقع شدند. روندیابی فراسنجهای مذکور براساس زمان و مکان صورت گرفت. نتایج روندیابی زمانی نشان داد که غلظت و دامنه تغییرات فراسنجها در فصول پرباران کمترین، و در فصول کم باران بیشترین می باشند. همچنین، روندیابی مکانی نشان داد که هر چه از منطقه کوهستانی به سمت دشت نزدیک می شویم، غلظت آلاینده ها افزایش می یابد. نتایج این مطالعات نشان دادند که امکان تشدید آلودگی در منطقه وجود داشته و باید در مدیریت منطقه در جهت کاهش آلودگی رود مارون اصلاحاتی به عمل آید. همچنین، بر اساس نمودار شولر بطور کلی، بیشتر نمونه های آب دارای غلظتهای کلراید و سولفات کمتر از غلظت مجاز قابل شرب می باشند، و کیفیت آب این دو ایستگاه از لحاظ شرب خوب است. بر اساس طبقه بندی ویلکاکس، نمونه های آب ایستگاه ایدنک در ردیف C3S1 ، و ایستگاه دهنو در ردیف C2S1 قرار گرفته اند که از لحاظ کشاورزی دارای کیفیت مناسب می باشند.