مقاله بررسی روند تغییرات دما در بندرعباس و جزیره قشم با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جغرافیایی سرزمین از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی روند تغییرات دما در بندرعباس و جزیره قشم با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییراقلیم
مقاله نوسان اقلیمی
مقاله روند دما
مقاله آزمون من – کندال
مقاله بندرعباس
مقاله جزیره قشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری علی
جناب آقای / سرکار خانم: گندمکار امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقطع زمانی مورد مطالعه در این بررسی دو دوره ۵۶ و ۱۷ ساله می باشد. دوره ۵۶ ساله مربوط به ایستگاه بندرعباس می باشد که از سال ۱۹۵۷ تا ۲۰۱۲ را شامل می شود و دوره ۱۷ ساله مربوط به ایستگاه قشم می باشد که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ را در بر می گیرد. ابتدا سعی شده است با استفاده از روش رتبه ای من – کندال تغییرات داده ها شناسایی شوند و سپس نوع و زمان آن مشخص گردد. هدف از این تحقیق، بررسی روند تغییرات دمای ایستگاه های بندرعباس و جزیره قشم برای آشکار سازی تغییرات احتمالی آن از حالت نرمال با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال می باشد. نتایجی که از این پژوهش حاصل شد به شرح زیر می باشد :
مطالعه تغییرات دمای حداقل در شهر بندرعباس در مقیاس ماهانه بیان کننده روند کاهشی شدید در این ایستگاه می باشد که شدت این روند در ماه مارس با -۰٫۴۵ در مقایسه با بقیه ماه ها بیشتر می باشد، ولی چنین یکنواختی در عنصر دمای حداکثر وجود ندارد و روند تغییرات عنصر دمای حداکثر تلفیقی از روند کاهشی(TD)  و جهش منفی(AI)  می باشد. بررسی روند تغییرات عنصر دمای حداقل و حداکثر در ایستگاه قشم نسبت به بندر عباس از ناهمگونی بیشتری برخوردار می باشد. مطالعه عنصر دمای حداقل در ایستگاه قشم در طول دوره مورد مطالعه نشان دهنده این است که ۵ ماه از سال بدون روند می باشد و در بقیه ماه ها نیز جهش مثبت نوع غالب تغییرات بوده است، در عنصر دمای حداکثر تقریبا در اکثر ماه ها جهش افزایشی نوع غالب تغییرات می باشد.
-۲ در مقیاس سالانه، تغییرات دمای حداقل و حداکثر هر دو از نوع روند کاهشی می باشد، اما در ایستگاه قشم تغییرات دمای حداقل از نوع جهش کاهشی و تغییرات دمای حداکثر از نوع جهش مثبت بوده است.