مقاله بررسی روند تغییرات، تنوع و فراوانی جمعیت پرندگان آبزی و کنار آبزی تالاب بین المللی گمیشان در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی روند تغییرات، تنوع و فراوانی جمعیت پرندگان آبزی و کنار آبزی تالاب بین المللی گمیشان در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب
مقاله گمیشان
مقاله پرندگان آبزی
مقاله تنوع
مقاله تراکم
مقاله شاخص های زیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزی راد بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده کیابی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی رمضانعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب بین المللی گمیشان در استان گلستان و در همجواری با دریای خزر قرار داشته و از مهمترین تالاب های ساحلی شمال کشور محسوب می گردد. مساحت این تالاب ۲۰۰۰۰ هکتار بوده و آب آن از دریای خزر و رودخانه اترک تامین می گردد. هدف از تحقیق حاضر، تعین تنوع، تراکم و بررسی شاخص های زیستی پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی زمستان گذران در تالاب بین المللی گمیشان بوده است. بدین منظور، پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی زمستان گذران تالاب گمیشان در یک دوره پنج ساله از سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۸) تا ۱۳۹۰ (۲۰۱۲) با روش Total Count مورد سرشماری قرار گرفته و نتایج آن با نرم افزار Ecological methodology تجزیه و تحلیل گردید. در طول دوره بررسی، مجموعا ۴۰۰۵۹۱ قطعه پرنده آبزی و کنار آبزی از ۸۴ گونه، متعلق به ۱۲ تیره زمستان گذرانی نموده اند. بر اساس یافته های این پژوهش بیشترین تعداد پرنده در سال ۱۳۸۶ با ۱۱۵۲۶۳ قطعه و کمترین آن در سال ۱۳۹۰ با ۵۸۵۸۳ قطعه بوده است. در این مدت تیره فلامینگو با ۲۸٫۱۱ درصد، بیشترین فراوانی و تیره اکراس با ۱ درصد، کمترین فراوانی پرندگان مهاجر آبزی را به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی شاخص های تنوع زیستی این تالاب نشان داد که بیشترین میزان شاخص غنای گونه ای مارگالف در سال ۱۳۸۶ (۴٫۹۸۳) و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۹۰ (۳٫۶۵۸) بوده است. هچنین بیشترین میزان شاخص یکنواختی کامارگو در سال ۱۳۸۶ (۰٫۲۳۰) و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۷ (۰٫۰۸۱) بوده است. بنابراین علیرغم اینکه تالاب بین المللی گمیشان در حفاظت پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی و پرندگان حمایت شده، نقش اساسی دارد، اما نتایج این پژوهش نشان می دهد که جمعیت و تعداد گونه های پرندگان این تالاب روند کاهشی داشته است.