مقاله بررسی روش های خطی و غیرخطی مدل سینتیک شبه درجه دوم در جذب سطحی کبالت (II) از محلول های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی روش های خطی و غیرخطی مدل سینتیک شبه درجه دوم در جذب سطحی کبالت (II) از محلول های آبی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سینتیک
مقاله جذب سطحی
مقاله رگرسیون خطی
مقاله ضریب همبستگی
مقاله کبالت (II)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاریان پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: مکاری فانوس
جناب آقای / سرکار خانم: صالح محمدنیا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خلیل پور مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل سینتیک شبه درجه دوم برای ارزیابی مکانیسم جذب سطحی در محلول های آبی، مدل مفیدی است. این مدل توسط دو روش خطی و غیرخطی بیان می شود. روش خطی با استفاده از رگرسیون خطی به چهار فرم نوشته می شود و روش غیر خطی با استفاده از روش آزمون و خطا توسط Solver add-In در محیط Excel به دست می آید. ارزیابی و مقایسه مقادیر ضریب همبستگی (r2) بهترین تطابق داده ها را با مدل پیش بینی می کند. در مطالعه حاضر، سینتیک شبه درجه دوم جذب سطحی کبالت (II) از محلول های آبی توسط دو روش خطی و غیر خطی بررسی شد. نتایج نشان داد که مقادیر متفاوتی از ضریب همبستگی برای چهار فرم روش خطی به دست می آید. در بین چهار فرم روش خطی، مدل سینتیکی شبه درجه دوم خطی نوع اول (مدل هو)، دارای بالاترین مقدار ضریب همبستگی بود. نتایج حاکی از این است که روش غیر خطی نسبت به روش خطی، نتیجه بهتری از تطابق داده های تجربی با مدل شبه درجه دوم را نشان می دهند.