مقاله بررسی روش مطالعه و برخی مولفه ها در پایان نامه های دستیاری پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۲۴ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی روش مطالعه و برخی مولفه ها در پایان نامه های دستیاری پزشکی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایان نامه های دانشگاهی
مقاله رزیدنت های پزشکی
مقاله فنون تحقیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری عالیا
جناب آقای / سرکار خانم: فخریه اصل صبا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرزاده آبتین
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اکثر پژوهش ها در قالب پایان نامه انجام می شوند و بخش مهم ارزش گذاری آنها بر اساس نوع مطالعه است. از این رو ما پایان نامه های دستیاری را به عنوان نمایانگر پژوهش ها، از نظر متدولوژی و سایر مولفه های تحقیق مورد بررسی قرار دادیم.
هدف: تعیین فراوانی انواع روش های مطالعه در پایان نامه های دستیاری پزشکی
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، ۱۰۱ پایان نامه دستیاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان از فروردین ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۷ از نظر نوع مطالعه، انجام در قالب طرح تحقیقاتی، پذیرش در مجله ها و کنگره های داخلی و خارجی بررسی کردیم.
نتایج: از ۱۰۱ پایان نامه، مطالعات توصیفی۵۲ مورد (۵۱٫۵%)، تحلیلی ۴۳ مورد (۴۲٫۶%) و ارزیابی آزمون های تشخیصی ۶ مورد (۵٫۹%) را تشکیل می دادند. ۶۸٫۳% در مجلات انتشار یافته بودند (۴۱٫۶% مجلات داخلی، ۱۳٫۹% مجلات خارجی و ۱۲٫۹% هم داخلی و هم خارجی). کمترین تعداد انتشار در سال ۱۳۸۴ (۱۵٫۹%) و بیشترین آنها در سال ۱۳۸۷ (۲۴٫۶%) بوده است. ۴۷٫۵% پایان نامه ها در کنگره ارائه شده اند (%۳۰٫۷ در کنگره های داخلی، ۵% در کنگره های خارجی و ۱۱٫۹% هم داخلی و هم خارجی). کمترین ارائه در کنگره ها در سال ۱۳۸۴ (۱۲٫۸%) و بیشترین در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۷ (هر کدام ۲۲٫۹%) بوده است.
نتیجه گیری: به نظر می رسد تا سال ۱۳۸۷ پایان نامه ها از نظر تعداد، انتشار در مجلات، ارائه در کنگره ها و تمایل به سمت مطالعات تحلیلی، روند رو به رشد داشته اند.