مقاله بررسی روایی صوری ترجمه پارسی و تطبیق فرهنگی پرسشنامه تاثیر خستگی (Fatigue Impact Scale (FIS در بیماران مالتیپل اسکلروزیس در کشور ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۲۰ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی روایی صوری ترجمه پارسی و تطبیق فرهنگی پرسشنامه تاثیر خستگی (Fatigue Impact Scale (FIS در بیماران مالتیپل اسکلروزیس در کشور ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالتیپل اسکلروزیس
مقاله خستگی
مقاله Fatigue Impact Scale
مقاله ترجمه پیش رو و ترجمه پس رو
مقاله تطبیق فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرفهیمی ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی سیدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خستگی یکی از شایع ترین عوارض بیماری مالتیپل اسکلروزیس می باشد و به عنوان یک علامت ناکارآمدی در زمینه جسمی، اجتماعی، شناختی و نیز به عنوان عامل بزرگی در محدود کردن مسوولیتهای کاری و اجتماعی بیماران می باشد. هدف از انجام این مطالعه ترجمه و تطبیق فرهنگی پرسشنامه تاثیر خستگی به زبان پارسی ایرانی و ایجاد ابزاری مناسب برای سنجش میزان تاثیر مداخلات درمانی و توانبخشی بر خستگی بر روی بیماران مورد نظر می باشد.
روش بررسی: به منظور استفاده از پرسشنامه تاثیر خستگی در بیماران ایرانی با استفاده از روش ترجمه پیش رو و ترجمه پس رو و سنجش استفهام بیماران، نسخه فارسی پرسشنامه مذکور تهیه گردید.
یافته ها: پرسشنامه ترجمه شده توسط ۲۰ بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس تکمیل شد و زمان تکمیل برای پر کردن پرسشنامه ده الی بیست دقیقه بود. تغییرات نهایی انجام شد. در مجموع سوالات از نظر بیماران قابل قبول و قابل فهم گزارش شد. سوالات فعالیت های جنسی فقط توسط بیماران متاهل تکمیل گردید و سوال تامین نیاز مالی فقط توسط افراد شاغل تکمیل شد. در نهایت تا حد امکان این پرسشنامه با فرهنگ جامعه ایرانی تطبیق داده شد و جملات مورد تایید موسسه تحقیقاتی مپی قرار گرفت.
نتیجه گیری: نسخه فارسی تاثیر خستگی می تواند به عنوان ابزاری مناسب در ارزیابی تاثیر خستگی بر فعالیت های روزمره زندگی و نیز برای سنجش میزان تاثیر مداخلات درمانی و توانبخشی بر خستگی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس مورد استفاده قرار گیرد.