مقاله بررسی روابط میان استراتژی تمایز، نوآوری و سیستم های کنترل مدیریت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی روابط میان استراتژی تمایز، نوآوری و سیستم های کنترل مدیریت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمایز محصول
مقاله فرهنگ سازمانی ارگانیک
مقاله سیستم های کنترل مدیریت
مقاله نوآوری
مقاله مدل مسیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: رامشه منیژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی روابط میان استراتژی تمایز محصول، سیستم های کنترل مدیریت (MCS) و نوآوری است. دو بعد از سیستم های کنترل مدیریت شامل فرهنگ سازمانی ارگانیک و کنترل های رسمی در نظر گرفته شده است. بر اساس مدل مسیر مفروض در این پژوهش، پیش بینی می شود که نوآوری متاثر از استراتژی تمایز محصول در سازمان است که این اثر در قالب مسیرهایی از تمایز محصول به دو بعد سیستم های کنترل مدیریت و سپس مسیرهایی از این ابعاد به نوآوری قابل توضیح می باشد. برای آزمون مدل مسیر از تحلیل مدل یابی معادله ساختاری (SEM) استفاده شده است. اطلاعات مربوط، از ۶۹ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فعال در ۴ صنعت، از طریق پرسش نامه دریافت گردید. یافته های پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم میان تمایز محصول با نوآوری و با هر دو بعد MCS است. ابعاد MCS نیز اثراتی مستقیم بر نوآوری دارند. علاوه بر اثر مستقیم تمایز بر نوآوری، اثر واسطه ای MCS در رابطه میان استراتژی تمایز و نوآوری، که معرف اثرات غیرمستقیم تمایز بر نوآوری است، نیز تایید شد.