مقاله بررسی روابط منبع و مخزن در سیستم های مختلف زراعی کشت برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۴۰۱ تا ۴۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی روابط منبع و مخزن در سیستم های مختلف زراعی کشت برنج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منبع
مقاله مخزن
مقاله عملکرد دانه
مقاله سیستم نوین مدیریت کشت برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی سیستم های زراعی و تعیین روابط بین منبع و مخزن در برنج رقم فجر، آزمایشی در موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان آمل در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید.سیستم های زراعی مختلف در سه سطح (کشت سنتی، کشت بهبود یافته و کشت SRI) به عنوان عامل اصلی و عامل فرعی در سه سطح روابط منبع و مخزن (حذف یک سوم خوشه، حذف برگ پرچم و شاهد) بود. عملکرد دانه در کشت بهبود یافته (۸۷۳٫۹ گرم در مترمربع) نسبت به کشت سنتی و SRI به ترتیب ۱۸٫۳ و ۲۵٫۱ درصد افزایش معنی داری داشت، زیرا بیشترین و کمترین تعداد خوشه چه پوک در خوشه به ترتیب برای سیستم های کشت SRI و بهبود یافته حاصل گردید و تعداد خوشه در مترمربع برای کشت بهبود یافته بیشتر از کشت سنتی و SRI بود. حداقل تعداد خوشه چه پوک در خوشه با حذف یک سوم خوشه حاصل شد که نسبت به شاهد ۳۹٫۵ درصد کاهش معنی داری داشت و نشان دهنده محدودیت منبع فتوسنتزی در رقم فجر است. تعداد خوشه چه پوک درخوشه با قطع برگ پرچم در مقایسه با شاهد ۷٫۳ درصد افزایش یافت که نشانه اهمیت برگ پرچم در پر شدن خوشه چه ها می باشد. عملکرد دانه با قطع برگ پرچم نسبت به شاهد حدود ۱۶٫۴ درصد کاهش داشت. اثر متقابل سیستم های زراعی مختلف و روابط منبع- مخزن تنها بر تعداد خوشه چه پوک در خوشه معنی دار گردید.