مقاله بررسی روابط متقابل شهر و روستا (نمونه موردی: روستاهای دهستان عشق آباد با شهر نیشابور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی روابط متقابل شهر و روستا (نمونه موردی: روستاهای دهستان عشق آباد با شهر نیشابور)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روستا
مقاله شهر
مقاله روابط متقابل فضایی
مقاله نیشابور
مقاله دهستان عشق آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده کتایون
جناب آقای / سرکار خانم: هجرتی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدآبادی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله به بررسی روابط متقابل بین شهر نیشابور و دهستان عشق آباد پرداخته شده است. فضایی که از نظر طبیعی دارای ویژگی ها و محدودیت های خاص خود است. روش تحقیق بکار گرفته شده در این مقاله از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و میدانی (به کمک پرسشنامه) انجام گرفته است. تعیین حجم نمونه با استفاده ازروش کوکران انجام گرفت و ۳۰۰ پرسشنامه در میان ۵ روستای نمونه در دهستان عشق آباد تکمیل گردید و بدین وسیله فرضیه های ارایه شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل با نقطه نظرات مدل ارتباطات مکانی جغرافیدان معروف، ادوارد اولمن (Edward Ullman) بیشترین تطابق را نشان می دهد، بنابراین در این تحقیق نتایج با این مدل مقایسه شده است.
یافته های بدست آمده تاییدی بر روابط جهانی مرکز – پیرامون در مقیاس ناحیه ای است و نشان می دهد که پیرامون (دهستان عشق آباد) از جوانب مختلف تحت سیطره و تسلط مرکز (شهر نیشابور) قرار گرفته است. کیفیت و شدت رابطه به گونه ای است که تسلط شهر نیشابور به دلایل مختلف از جمله: عدم وجود امکانات کافی در مرکز دهستان، نزدیکی فاصله، اختلاف فاحش سطح خدمات در دو مرکز جمعیتی مورد مطالعه و …. بر دهستان عشق آباد سایه افکنده است.